• آرزو کردن رو فراموش کنید

    انجامش بدید

  • موفقیت تکرار لجوجانه کار های سادست

    فقط کافیست اراده کنید

  • راهی رو برو که درسته نه راهی که آسونه

مقالات

برای داشتن روحیه ای سالم تر و بدنی متناسب تر کافیست به تغدیه و تمرینات ورزشی خود اهمیت دهید
بدنسازی چیست
بادی کلاسیک چیست

برای اطلاع از آخرین اخبار سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید

قهرمانان هیچ وقت کنار نمیکشند

درد کشیدن قابل قبول است ٬ آرام رشد کردن قابل قبول است ٬ اشک ریختن قابل قبول است ٬ صدمه دیدن قابل قبول است ٬ افتادن قابل قبوا است اما تسلیم شدن و کنار کشیدن قابل قبول نیست.

سلامت خود را

بهبود دهید

با بقیه

رقابت کنید

غذای سالم

بخورید

سریعتر

رشدکنید

قوی تر

شوید