• آرزو کردن رو فراموش کنید

    انجامش بدید

  • موفقیت تکرار لجوجانه کار های سادست

    فقط کافیست اراده کنید

  • راهی رو برو که درسته نه راهی که آسونه

مقالات

برای داشتن روحیه ای سالم تر و بدنی متناسب تر کافیست به تغدیه و تمرینات ورزشی خود اهمیت دهید
کنترل وزن در بارداری
مکمل چربی سوز قوی بدنسازی
گلوتامین چیست , گلوتامین در بدنسازی , گلوتامین
آرژنین در بدنسازی
اشتباهات ورزشی

برای اطلاع از آخرین اخبار سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید

قهرمانان هیچ وقت کنار نمیکشند

درد کشیدن قابل قبول است ٬ آرام رشد کردن قابل قبول است ٬ اشک ریختن قابل قبول است ٬ صدمه دیدن قابل قبول است ٬ افتادن قابل قبوا است اما تسلیم شدن و کنار کشیدن قابل قبول نیست.

سلامت خود را

بهبود دهید

با بقیه

رقابت کنید

غذای سالم

بخورید

سریعتر

رشدکنید

قوی تر

شوید